Счетоводна програма WorkFlow

WorkFlow е Счетоводна програма, предназначена за предприятия с предмет на дейност търговия, услуги и производство с 30 годишен опит.

WorkFlow накратко

Workflow e интегриран софтуерен продукт, чиято основна цел е да помагат мениджърите на предприятието да вземат решения.
За да се постигне тази цел, счетоводна програма Workflow управлява информационния поток между различните функции в предприятието като счетоводство, материални запаси, продажби, логистика и т.н. Различните версии на системата са подходящи за фирми, които продават стоки или услуги или имат и собствено производство. В зависимост от нивото на внедряване, WorkFlow може да бъде  само счетоводна или само складова програма. Архитектурата на програмата е да обработва документи – основната логическа единица носител на информация. Независимо дали документа има счетоводен, търговски или материален смисъл. Различните стъпки/документи от вашата работа представляват вашите бизнес процеси. Обработката на вашите бизнес процеси носи (почти) цялата необходима информация за управлението на фирмата. Затова WorkFlow автоматизира и стандартизира вашите бизнес процеси. Възможно е да се използва под наем. (SAS)

Ако имате някой от проблемите посочени по-долу, то Workflow знае решението:​

 • липса на система за управленска информация в реално време, неколкократно въвеждане на една и съща информация в различните модули.
 • проблеми с контрола върху разходи в производствения процес.
 • недостатъчна информация за добро управление на запасите.
 • недостатъчна информация за задълженията на клиентите и към доставчиците.
  разлика между счетоводната и търговската информация.
 • липса на централна база данни.
 • по-висока скорост, ефективност и точност на въвеждане на информациятa.
 • по-добра и навременна управленска информация 
 • по-добро управление на запасите.
 • по-добър контрол върху разходите.

Функции

Поръчка, Доставка
 • Производство
 • Управление на запасите
 • Проследяване на движението на суровини
 • Следене на минимални и максимални запаси
 • Заявки за доставка
 • Заявки за продажба
Продажби
 • Фактуриране
 • Резервиране на стоки
 • Отложено плащане и автоматично фактуриране
 • Кредитни лимити
 • Договори – за покупка, продажба, абонамент
Оферти
 • Създаване на контакти
 • Оферти
 • История на контактите
 • Трансформиране на оферти в поръчки, поръчки във фактури
Плащания
 • Касова и банкова наличност в реално време
 • Създаване на всички платежни документи
 • Следене на всички видове  плащания
Анализ/Справки
 • Продажби
 • Рентабилност на всяко ниво – на сделка, на продукт, на клиент и общо
 • Наличност на запасите стойностно и количествено
 • Създаване на справки от потребителите

ЦЕНИ

 1. Цена на лиценз в Евро, без ДДС:
 

Версия счетоводство

Версия производство

Версия ERP

До 6 000 документа годишно

€ 249

€ 309

 

До 10 000 документа годишно

€ 299

€ 369

 

До 20 000 документа годишно

€ 349

€ 429

 

Неограничен брой документи

€ 399

€ 499

€ 599

Work Flow – версия Склад -80% от цената за съответната версия и брой документи

 

Искате да опитате? Може да свалите безплатно демо на софтуера тук: