Ръководство за работа с Workflow можете да изтеглите оттук.