Какво можете да очаквате? Заедно ще оптимизираме процеса по репортинг и ще може да се концентрирате върху стратегически важните казуси за бизнеса.

  • Ще проучим  бизнес процесите Ви и ще настроим системата съобразно  Вашите потребности,
  • Ангажимент за импорт на данни в  системата от различни бази данни , настройка на параметри, обучение на потребителите и консултации за оптимално използване на Power BI.
  • Поддръжка и развитие, с цел да имате винаги съобразена с промените от нормативно – правен характер система .
  • Оn-line поддръжка, чрез отдалечен достъп през Интернет и консултации по телефон , посещение на място. Обмен на добри практики и казуси .